9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΑΞΕΩΝ, ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ, ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20/06/2013 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/06/2013 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 8:30-13:30 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ -ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΕΧΕΙ ΩΣ Β΄ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Η΄ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ.

Η Β΄ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΜΚΑ(ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ)

2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ(ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ)

3) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ( ΓΙΑ ΤΗΝ Α? ΤΑΞΗ)

 

ΝΙΚΑΙΑ   18/06/2013

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Κύλιση στην Αρχή